ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг Засаг даргын зөвлөлтэй өргөтгөн хуралдлаа

2015-04-24 15:32
Сумын ИТХурал, ЗДТГазрын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгасан харъяа төсвийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын явц, үр дүнгийн тухай, аймаг, сумын ИТХурал, Засаг даргын баталсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар сонсголыг тус тус хэлэлцэн дүгнэж, төсөвт байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах, архив, бичиг хэргийн ажилтан болон хавсран гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдын мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг “Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” тогтоолоор, мөн харъяа төсвийн байгууллагууд салбарын хэмжээнд албан хаагчдын ажлын үр дүнгээр олгодог “ур чадвар”-ын нэмэгдлийг холбогдох дүрэм, журмыг баримтлан тухайн жилийн төсвийг бодитой төлөвлөн олгож, эргэн мэдээлж, ажиллахыг байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтануудад тэмдэглэлээр үүрэг өглөө.

2015-04-24 15:32

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Дэд ангилал

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 14
  • НИЙТ:
  • 10 812
Сумдууд